Estelaren lanketa prozesua

Antziñako aska erreproduzioa

Antziñako estela erreproduzioa

Antziñako estela erreproduzioa

Antziñako estela erreproduzioa

Baserriaren izena

Estela

Estela. Baserrien izena

Iruinarria. Baserrien izena

Errota harrien erreproduzioa

Estelak-lanketa

Iruinarriak

Mahiak

Iruinarria. Baserrien izena

Iruinarriak lanketa

Garbiketarako aska

Harri antzinako erreproduzioak

Harri-lanketa, Iruinarriak